48 22 300 13 08

Wspieramy handel zagraniczny

Ukraina

Białoruś

Chiny

Tajwan

USA

Kanada

Wspierane produkty

I

Oleje roślinne, w tym olej rzepakowy

I

Ziarno, w tym rzepaku i kukurydzy

I

Śruty i makuchy

I

Kruszywa

I

Granit, również w blokach

I

Inne produkty zgodnie z zapotrzebowaniem klienta

Kontakt

1 + 13 =

Veste Polska Sp. z o.o., Ul. Starzyńskiego 46B, 05-090 Dawidy Bankowe, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000406483, NIP 5213625784, REGON 145935215. Kapitał zakładowy wpłacony w całości, 5.000,00 PLN.