Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763
48 22 300 13 08
Specialist Support Foreign Trade

Ukraine

Belarus

China

Taiwan

USA

Canada

Supported Products

I

Vegetable oils (rapeseed oil, sunflower oil, soybean oil)

I

Rapeseed, corn, and other grains

I

Meal and oilcake

I

Crushed granites and pavements

I

Granite blocks

I

Other products under the Customer’s needs

Contact

3 + 6 =

Veste Polska Sp. z o.o., Ul. Starzyńskiego 46B, 05-090 Dawidy Bankowe, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000406483, NIP 5213625784, REGON 145935215. Kapitał zakładowy wpłacony w całości, 5.000,00 PLN.